For et par måneder siden lille elektrisk transport blev lovligt i Danmark uden varsel. Selvom dette var gode nyheder, var det stadig midlertidigt. I dag tilføjede den danske regering et andet tillæg til denne lov. Fra nu af skal små elbiler have en orange reflekterende strimmel på siden (se original dansk lægge mærke til, også semi-oversat nedenfor).

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om eksperimentel ordning for selvbalanceret køretøj og motoriseret skateboard
§1 I bekendtgørelse nr. 41 af 14. januar 2019 om prøvningssystem til selvbalanceret køretøj og motorisk skateboard foretages følgende ændringer:

Indsæt som fodnote til ordrenes titel:
»(1) Udkastet er som udkast blevet anmeldt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535 / EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter og forskrifter for informationssamfundstjenester (informationsprocedurdirektivet) .'

I afsnit 1, andet punktum og punkt 2, andet punktum, efter "maksimum": "kan" indsættes. 3. Sektion 7, andet punktum, affattes således:
"Påhængskøretøjet eller sidevognen må ikke transporteres eller tilsluttes køretøjet."

I § ​​9, stk. 2. I stk. 2 erstattes »motoriseret scooter« med »selvbalanceret køretøj og motorisk skateboard«.

I afsnit 10 efter stk. 5 indsættes følgende: 1 som nyt stykke:
"STK. 2. Reflektorer på selvbalanceret køretøj og motoriseret skateboard skal opfylde kravene
til reflektorer i bekendtgørelsen om anlæg af cykler og udstyr mv. «
stk. 2 bliver afsnit 1. Tredje

§ 15, stk. 1 affattes således:
"Sanktioner skal pålægges enhver, der overtræder §§ 1, 2 og 3, § 2, 2 og 3 og § 5-12."
§2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.
Trafik- og Bygningsstyrelsen, den x.x.2019
Carsten Falk Hansen / Stefan Søsted

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *